Naša História

Sme rodinná farma zameraná na poľnohospodársku produkciu a služby.

SME POĽNOHOSPODÁRSKA FARMA

Dejiny hospodárenia sa začali písať v r. 1992 na výmere 280 ha.

Keďže možnosť zaoberať sa aj živočíšnou výrobou nebola z viacerých dôvodov reálna, venovali sme sa výlučne pestovaniu pšenice, jačmeňa, kukurice a hrachu, ktorý sme neskôr nahradili špeciálnym hrachom drobnozrnným.

Od r. 2007 sa udiali pozitívne, aj negatívne zmeny. Klesla výmera ornej pôdy na súčasných 202 ha, ale podarilo sa nám obnoviť už zastaralý strojový park, podnikanie z SHR bolo pretransformované na s.r.o. a od r. 2021 začíname pestovať komodity v systéme ekologického hospodárenia.

ČASOVÁ OS

1992

280ha

Začiatky hospodárenia

2007

202ha

začiatok obnovy strojového parku

2015

transformácia spoločnosti

zmena SHR na spoločnosť s.r.o.

2021

ekológia

začiatok ekologického hospodárenia.